Avís legal

per Sandra

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web guiadenovayork.cat , d’ara endavant EL PROPIETARI, en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet i es trobi plenament informat.

L’accés al lloc web de guiadenovayork.cat implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre íntegrament en seguir navegant pel lloc.
L’USUARI es compromet a NO utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar a tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web de guiadenovayork.cat, no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI.
Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

Expressament guiadenovayork.cat prohibeix els següents:
1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de guiadenovayork.cat o a tercers.
1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).
1.2.- guiadenovayork.cat, podrà interrompre a qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:
2.1.-guiadenovayork.cat utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna. Tots els productes ( Entrades, tours o tiquets de qualsevol activitat ) aquí recomanats no són propietat de guiadenovayork.cat i qualsevol reclamació que derivi de la compra d’un producte haurà de fer-se a la pàgina on es realitza la compra.
2.2.-guiadenovayork.cat es reserva el dret a modificar a qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en guiadenovayork.cat.
A més a través del lloc web del PROPIETARI poden posar-se a la disposició de l’usuari serveis gratuïts o de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cadascun d’ells.
EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:
3.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.
3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links. Així mateix, EL PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències al moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.
3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.
Així mateix, EL PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències al moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

El lloc web del PROPIETARI – els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del PROPIETARI.
Els materials tant gràfics com a escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari que afirma en enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SEXTA. POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta web utilitza cookies de tercers amb funcions analítiques. Et deixo l’enllaç a la meva política de cookies, on tens tota la informació detallada.

SETENA. MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE L’AVÍS LEGAL

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI.

Aquestes condicions podran ser modificades a qualsevol moment, atenent a l’evolució de GUIADENOVAYORK.CAT i els continguts aquí oferts.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Acceptar + info